نام و نام خانوادگی :

دکتر احمد حسین زاده

 

 

سمت :

رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی

مدرک تحصیلی 

فوق تخصص جراحی عروق از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن تماس :

071-36474330

پست الکترونیک :

 

نمابر:

 

 

 

سوابق علمی :

 فارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1384
فارغ التحصیل تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز در سال 1391
فارغ التحصیل فوق تخصص جراحی عروق از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1395
رتبه برتر دانشنامه تخصصی جراحی بورد 91

 

سوابق اجرایی :

 1- ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت 92_91
2- 
عضو هیئت علمی  گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 96-95
3- 
عضو هیئت علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 96