سفرنامه سلامت
رمضان
عید فطر
اسلاید اول بیمارستان نمازی
اسلاید دوم بیمارستان نمازی -اهدا خون
اسلاید سوم بیمارستان نمازی گرامیداشت
جوانی جمعیت 1
جوانی جمعیت 2
برنامه مسجد بیمارستان نمازی
همرسانی
اطلاعیه ها
تازه های خبر
درباره مرکز آموزشی درمانی نمازی
درباره مرکز آموزشی و درمانی نمازی بیمارستان نمازی، یک بیمارستان آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است . این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفۀ شادروان محمد نمازی است.در این مرکز آموزشی درمانی، همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان محترم، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود.