اسامی اساتید و پزشکان بیمارستان نمازی

نام و نام خانوادگی نوع تخصص
دکتر علیرضا نیک سرشت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر عبدالحمید شریعت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر مریم پورصادق فرد متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر افشین برهانی حقیقی متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی – مداخله ای
دکتر صادق ایزدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب دوره کوتاه مدت آموزشی الکترودیاگنوستیک و نوروسونولوژی
دکتر عباس رحیمی جابری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر معصومه ناظری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر وحیدرضا استوان متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر پیمان پترام فر متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر علی اکبر اسدی پویا متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ اپی لپتولوژی(صرع،تشنج و نوار مغز)
دکتر مریم شریفیان درچه متخصص بیماری های مغز و اعصاب
 

 گروه نورولوژی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر علی اکبر اسدی پویا

فلوشیپ صرع

دکتر ناهید اشجع زاده

مغز و اعصاب

دکتر افشین برهانی حقیقی

مغز واعصاب

دکتر پیمان پترام فر

مغز و اعصاب

دکتر مریم پورصادق فرد

مغز و اعصاب

دکتر عباس رحیمی

مغز و اعصاب

دکتر عبدالحمید شریعت

مغز و اعصاب

دکتر علیرضا نیک سرشت

مغز و اعصاب

دکتر صادق ایزدی                  

مغز و اعصاب

 

 

 

 

 

 گروه جراحی مغز و اعصاب

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر موسی تقی پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر علی حق نگهدار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید محمد راکعی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر احسان شرافت کاظم زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر احسانعلی علی بای

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجیدرضا فرخی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر احمد کامگارپور

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

 pasting

نام و نام خانوادگی نوع تخصص
دکتر علیرضا نیک سرشت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر عبدالحمید شریعت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر مریم پورصادق فرد متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر افشین برهانی حقیقی متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی – مداخله ای
دکتر صادق ایزدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب دوره کوتاه مدت آموزشی الکترودیاگنوستیک و نوروسونولوژی
دکتر عباس رحیمی جابری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر معصومه ناظری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر وحیدرضا استوان متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر پیمان پترام فر متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر علی اکبر اسدی پویا متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ اپی لپتولوژی(صرع،تشنج و نوار مغز)
دکتر مریم شریفیان درچه متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

نام و نام خانوادگی نوع تخصص
دکتر علیرضا نیک سرشت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر عبدالحمید شریعت متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر مریم پورصادق فرد متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر افشین برهانی حقیقی متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی – مداخله ای
دکتر صادق ایزدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب دوره کوتاه مدت آموزشی الکترودیاگنوستیک و نوروسونولوژی
دکتر عباس رحیمی جابری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر معصومه ناظری متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر وحیدرضا استوان متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر پیمان پترام فر متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دکتر علی اکبر اسدی پویا متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ اپی لپتولوژی(صرع،تشنج و نوار مغز)
دکتر مریم شریفیان درچه متخصص بیماری های مغز و اعصاب
   
 
 
 
 

 گروه جراحی پلاستیک  

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر محمد تقی ایمانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر علیرضا بخشایی کیا

رزیدنت فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر بهزاد خلعتبری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر محمد حسین رجبیان

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر جواد رحمتی

رزیدنت فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر اسماعیل شیرزادگان

رزیدنت فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر سینا غیاثی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر سعید مرزبان

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر حیدرعلی نیک پور

فوق تخصص جراحی پلاستیک

 

 

 

 

 

 گروه جراحی عمومی، پیوند، اطفال

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر مسعود بقائی

فوق تخصص توراکس و قفسه صدری

دکتر شهرام بلندپرواز

متخصص جراحی عمومی

دکتر سید عباس بنانی

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر علی بهادر

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر شهرام پایدار

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسین حجتی

فوق تخصص عروق

دکتر حشمت اله صلاحی

فوق تخصص پیوند

دکتر بیژن ضیائیان

فوق تخصص توراکس و قفسه صدری

دکتر حمید رضا عباسی

متخصص جراحی عمومی

دکتر حمیدرضا فروتن

فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر کوروش کاظمی

رزیدنت فلوشیپ پیوند

دکتر سید علی ملک حسینی

فوق تخصص پیوند

دکتر سامان نیک اقبالیان

فوق تخصص پیوند

دکتر سید محمد وحید حسینی

فلوشیپ اطفال

 
 

 

 

 گروه کودکان

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر سهیلا آل یاسین

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

دکتر حمید آموزگار

فوق تخصص قلب کودکان

دکتر عبدالوهاب البرزی

فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر غلامحسین امیر حکیمی

فوق تخصص غدد کودکان

دکتر رضا امین

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

دکتر محمد هادی ایمانیه

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر سرور اینالو

فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر محمد برزوئی

فوق تخصص قلب کودکان

دکتر میترا بصیرت نیا

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر شهناز پور آرین

فوق تخصص نوزادان

دکتر نرجس پیشوا

فوق تخصص نوزادان

دکتر قمر حسینی الهاشمی

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر سعید حق بین

متخصص کودکان

دکتر محمود حقیقت

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر علی درخشان

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر سید محسن دهقانی

فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر سید محمد رفیعی

فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر سهیلا زارعی فر

فوق تخصص هماتولوژی کودکان

دکتر مژگان شاهیان

فوق تخصص نوزادان

دکتر مهدی شهریاری

فوق تخصص هما تولوژی کودکان

دکتر اسماعیل صادقی

فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر زهرا صراطی شیرازی

متخصص کودکان

دکتر غلامحسین عجمی

فوق تخصص قلب کودکان

دکتر محمد حسین فلاح زاده

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر سارا کاشف

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

دکتر محمد رحیم کدیور

فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر زهره کرمی زاده

فوق تخصص غدد کودکان

دکتر حمداله کرمی فر

فوق تخصص غدد کودکان

دکتر مهران کریمی

فوق تخصص هماتولوژی کودکان

دکتر حسین مروج

متخصص کودکان

دکتر فریبا همتی

فوق تخصص نوزادان

 

 گروه طب اورژانس
 نام و نام خانوادگی
 رشته تخصصی
دکتر وحید ثیابی
متخصص طب اورژانس
دکتر پیام رئوفی
متخصص طب اورژانس
دکتر محمد رضا زارعی
متخصص طب اورژانس
دکتر محمد مهدی شمالی
متخصص طب اورژانس
دکتر مرتضی غریبی
متخصص طب اورژانس
دکتر فرامرز فرهمند
متخصص طب اورژانس
دکتر علی فهیمی
متخصص طب اورژانس
دکتر منوچهر قربانی
متخصص طب اورژانس
دکتر محمد کلانتری میبدی
متخصص طب اورژانس
دکتر حمیدرضا مهریار
متخصص طب اورژانس
دکتر سید آرش یزدان بخش
متخصص طب اورژانس
دکتر کاووس شهسواری نیا
متخصص طب اورژانس
دکتر کاظم جمالی
متخصص طب اورژانس
گروه رادیوتراپی آنکولوژی 
 نام و نام خانوادگی
 رشته تخصصی
دکتر نیلوفر احمدلو
رادیوتراپی آنکولوژی
دکتر شاپور امیدواری
رادیوتراپی آنکولوژی
دکتر منصور انصاری
رادیوتراپی آنکولوژی
 ساره کرباسی
فیزیک پزشکی
دکتر محمد محمدیان پناه
رادیوتراپی آنکولوژی
دکتر احمد مصلائی
رادیوتراپی آنکولوژی
دکتر محمدامین مصلح شیرازی
فیزیک پزشکی
 
 

 
 گروه پزشکی هسته ای
 نام و نام خانوادگی
 رشته تخصصی
دکتر مهدی حقیقت افشار
پزشکی هسته ای
دکتر فرشید قیصری
پزشکی هسته ای
دکتر مهرالسادات علوی
دکتر حسین صادق پور
پزشکی هسته ای
داروسازی هسته ای