مسئول تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی :

امیر اردوان دوانی

سمت :

مسئول تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد برق الکترونیک

تلفن تماس :

07136474323

پست الکترونیک :

namradio@sums.ac.ir

نمابر:

07136474323

سوابق علمی :

گذراندن دوره تخصصی تعمیر شتابدهنده Oncor siemense ، دیپلم الکترونیک _ فوق دیپلم الکترونیک _ لیسانس الکترونیک _ فوق لیسانس الکترونیک گرایش مدار مجتمع و ساخت ادوات نیمه هادی

سوابق اجرایی :

 

از سال 1389 الی 1398 مسئول تجهیزات بخش رادیوانکولوژی
 
فعالیتهای این واحد : 
1- تهیه و نگهداشت تجهیزات پزشکی
2- کنترل کیفی تجهیزات پزشکی