معاونت آموزشی

واحد معاونت آموزشی جنب کتابخانه در طبقه دوم بلوک مدیریت بیمارستان واقع می باشد .دکتر عباس رحیمی جابری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، معاون آموزشی این مرکز می باشند. ساعات حضور ایشان در دفتر جهت ملاقات حضوری فراگیران با ایشان به صورت ماهانه روی درب اتاق مشخص می باشد .جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی فراگیران عزیز می توانند به صورت تلفنی یا حضوری با منشی دفتر هماهنگی نمایند .

تلفن دفتر معاونت آموزشی : ۳۶۱۲۵۱۸۱-۳۶۱۲۵۱۷۸ تلفن داخلی :۵۱۸۱ -۵۱۷۸

ادرس ایمیل : nemazieducation@sums.ac.ir

شرح وظایف واحد معاونت آموزشی :

- پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی.

- پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان ها.

- پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز، دانشجو ).

- پایش عملکرد کمیته های بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان.

- تشکیل کمیته حل اختلاف بین گروه های آموزشی.

- اعتباربخشی آموزشی که بصورت سالیانه در این معاونت اجرا می شود.

- ثبت گزارش اطلاعات پزشکان مقیم سلامت درسامانه HSE و تکمیل فرم ارزیابی پزشکان مقیم در آخر هر ماه جهت ارسال به دانشگاه

- کلیه امور مربوط به پزشکان عمومی

- کلیه امور رفاهی مربوط به خوابگاههای پزشکان و پانسیون پزشکان مقیم

- تجهیزکامل سالن کنفرانس های آموزشی

- کارآموزی مربوط به فراگیران غیر پزشکی

- کلیه امور مربوط به پزشکان درمانی و همچنین پزشکان بیهوشی خارج از اتاق عمل

- گزارش ارزیابی دستیاران بصورت ماهیانه

- آمار مشاوره های سینیور اورژانس بصورت ماهیانه


اعتباربخشی شامل ۹ حیطه آموزشی می باشد:

۱- مدیریت آموزش در بیمارستان نمازی

۲- پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزش

۳- اعضاء هیات علمی

۴- فراگیران

۵- مدیریت تسهیلات،فضا،امکانات،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

۶- آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و پاراکلینیک

۷- برنامه ها و فرآیندهای آموزشی

۸- رعایت حقوق بیمار در فرایندهای آموزشی.

۹- بیمارستان های آموزشی به عنوان عرصه پژوهش های بالینی