نام و نام خانوادگی :

 فاطمه محمدی

سمت :

 مسئول تغذیه

مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد

تلفن تماس :

 36125836

پست الکترونیک :

 f.mohamadi2008@gmail.com

نمابر:

 

 

سوابق علمی :

کارشناس تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناس ارشد تغذیه از دانشگاه جندی شاپور اهواز

سوابق اجرایی :
 

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید فقیهی
کارشناس تغذیه بیمارستان حافظ
مسئول تغذیه بیمارستان ام ار ای
مسئول تغذیه بیمارستان نمازی
فعالیتهای این واحد :
ارزیابی، مشاوره و مراقبتهای تغذیه ای بیماران بستری

نظارت بر اصول طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان و دانشجویان
 
  معرفی بخش تغذیه:
 تغذیه عاملی موثر در پیشگیری از بروز، پیشرفت و به ویژه درمان بیماری ها به شمار می رود. در طول بیماری جذب مواد مغذی مختل شده و نیاز به این مواد افزایش می یابد. از طرف دیگر بی اشتهایی سبب کاهش دریافت بیمار علیرغم افزایش نیاز او می شود.
ارائه رژیم غذایی مناسب به بیماران در زمان بستری و آگاهی آنان از برنامه غذایی خود در هنگام ترخیص از بیمارستان، سبب عدم پیشرفت بیماری، تسریع روند بهبود، کاهش هزینه های درمانی، ارتقاء کیفیت درمان و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه می گردد

واحد تغذیه بیمارستان نمازی در یک نگاه :

واحد تغذیه بیمارستان نمازی شیراز در دو حوزه مشاوره تغذیه و مدیریت خدمات غذایی فعالیت دارد .

هدف این واحد ارتقاء کیفیت غذا در بیمارستان و پیگیری برنامه های غذایی بیماران در راستای بهبود وضعیت تغذیه،کاهش سوء تغذیه بیمارستانی و کاهش دور ریز غذا می باشد.

در بخش بالینی و رژیم درمانی:

 مشاوره تغذیه جهت کلیه بیماران بستری و سرپایی

 مشاوره تغذیه جهت بیماران با بیماری های خاص با درخواست پزشک معالج

 پیگیری وضعیت تغذیه بیماران بستری بیش از یک هفته

 تدوین روزانه رژیم بیماران بستری در بخش در وعده صبحانه ، ناهار و شام

 تدوین رژیم غذایی اختصاصی جهت بیماران کلیوی و دیالیزی

 شرکت در راندهای پزشکی روزانه مرکز با هماهنگی قبلی با سرپرستار بخش در بخشهـــــای مورد نیاز مشاوره تغذیه

 تدوین پمفلت های آموزشی در رابطه با تغذیه در بیماری های مختلف

 برگزاری کلاس های آموزشی مختلف در زمینه تغذیه جهت پرسنل

 شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

در بخش مدیریت و کنترل کیفیت مواد غذایی :

· مدیریت و نظارت مستقیم بر تهیه ، انبار و آماده سازی مواد اولیه غذایی

· نظارت بر نحوه نگه داری مواد غذایی بر طبق اصول بهداشتی

· نظارت بر طبخ، توزیع و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در تهیه و توزیع غذا در بیمارستان غذا جهت کلیه پرسنل ، بیماران ، همراهان و کنترل استانداردهای مورد تایید وزارت بهداشت

· ارائه منوهای غذایی مختلف بر اساس رژیم و ذائقه بیمار در هر سه وعده صبحانه، ناهار و شام

· ارائه فرمول گاواژ جهت برخی از بیماران در منزل و طول دوران بستری

· برگزاری جلسات آموزشی جهت آموزش نحوه سرو غذاهای رژیمی به پرسنل آشپزخانه

· برگزاری جلسات آموزشی جهت آموزش نحوه صحیح شستشوی میوه و سبزی و ظروف به پرسنل آشپزخانه