نام و نام خانوادگی :

 انسیه پیرزاده شهنانی

سمت :

مسئول بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :

 کارشناس بهداشت محیط و کارشناسی ارشد محیط زیست آبفا

 

تلفن تماس :

071-36125545

 

پست الکترونیک :

 ensy.pirzadeh@yahoo.com

نمابر:

   
سوابق علمی : کارشناس بهداشت محیط
سوابق اجرایی :
مسئول بهداشت محیط بیمارستان استهبان
کارشناس بهداشت محیط بیمارستان نمازی
مسئول بهداشت محیط بیمارستان نمازی
 
 
فعالیتهای این واحد : 
1- نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم تصفیه فاضلاب
2- نظارت و کنترل بر امر تفکیک، جمع آوری، حمل و دفع پسماندها
3- نظارت و پیگیری بر نامه های شستشو و گندزدایی فضاهای مختلف بیمارستان و ابزارهای پزشکی
4- کنترل حشرات و جوندگان موذی
5- نظارت بهداشتی بر تهیه و توزیع مواد غذایی