نام و نام خانوادگی :

 زهرا خاکی نهاد

سمت :

 مشاور حقوقی

مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

تلفن تماس :

071-36125192

 

پست الکترونیک :

 zkhakinahad@yahoo.com

نمابر:

 071-36474463  
سوابق علمی :
کارشناسی حقوق قضائی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

سوابق اجرایی  : 
عضو بنیاد وکلا به عنوان مشاور حقوقی در حیطه پرونده های بین المللی ، خانواده ، قراردادها ، ثبت اسناد
کارشناس مسئول معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
کارشناس مسئول تجاری سازی دانشکده علوم نوین
تدریس حقوق و زبان انگلیسی
عضو انجمن زنان کانادا در UN
مسئول مجله JAMSAT
کارشناس امور حقوقی دانشگاه
مسئول امور حقوقی بیمارستان نمازی