نام و نام خانوادگی :

میترا کیانی

سمت :

مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مدرک تحصیلی :

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

تلفن تماس :

071-36477497

پست الکترونیک :

mi.kiani2@yahoo.com

نمابر:

   

سوابق علمی :کارشناس آمار و مدارک پزشکی از دانشگاه ایران

سوابق اجرایی :

انجام خدمت در شبکه بهداشت و درمان ممسنی (4 سال مسئول واحد آمار)

کارشناس آمار بیمارستان نمازی 16 سال

مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت از سال 97

 فعالیتهای این واحد :
1- پاسخگوی به درخواستهای قانونی مربوط به پرونده پزشکی بیماران
2- ارائه آمار و اطلاعات بیمارستانی