سامی سازمان های بیمه طرف قرارداد با بیمارستان نمازی

 

نام سازمان بیمه گر

 

نام سازمان بیمه گر

بانک تجارت

 

تامین اجتماعی

بانک سپه

 

خدمات درمانی نیرو های مسلح

بانک ملت

  کمیته امداد فارس

بهداری زندان

 

بیمه سلامت (خدمات درمانی)

صدا و سیمای فارس

 

خدمات درمانی روستایی

بهداشت و درمان سپاه فجر

  شرکت ملی نفت

بیمارستان 576 ارتش

 

شرکت آتیه سازان حافظ

بیمارستان مسلمین

 

شرکت بیمه کوثر

بیمه البرز

 

شرکت کمک رسان ایران SOS

بیمه البرز ( بانک ملی )

   

بیمه ایران

   

بیمه ملت

 

 

تذکر :

بیماران مراجعه کننده به بخش های تشخیصی از قبیل:
آزمایشگاه،سی تی اسکن و... که تحت پوشش کمیته امداد خارج از استان فارس می باشند باید قبل از پذیرش به نماینده ناظرکمیته امداد مراجعه نمایند.