• 1402/12/12
  • - تعداد بازدید: 57
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
فراخوان ارسال مطلب برای فصلنامه زمستان نمازی

فراخوان ارسال مطلب برای فصلنامه زمستان نمازی

 
 بدین وسیله از اساتید ،کارکنان و دانشجویان فرهیخته مرکز آموزشی درمانی برای ارسال مطالب علمی، پژوهشی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سرگرمی برای چاپ در فصلنامه نمازی دعوت بعمل می آید.
مهلت ارسال مطالب برای چاپ در فصلنامه زمستان ،پانزدهم اسفندماه می باشد.
 
 راههای ارتباطی جهت ارسال مطالب 
شماره پیام رسان «بله» ۰۹۱۲۰۴۹۹۰۴۲
ایمیل faslname_namazi@Sums.ac.ir
 مراجعه حضوری به دفتر مجله واقع در راهرو اداری ( دفتر روابط عمومی) 
ارسال مطلب از طریق شبکه داخلی ftp
 
 
 
 
 
  • گروه خبری : اطلاعیه
  • کد خبری : 95959
کلیدواژه