نام واحد :     تدارکات جراحی  

نام لاتین:      CSR  (Central Supply Room)

 

تلفن:             5560 ،5360

تلفن مستقیم : 6125360 و 6125560

سوپروایزر:    سرکار خانم سلامی

سرپرستار:    محمدعلی رجبی 

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

این واحد وظیفه استریلاسیون و بسته بندی تجهیرات بیمارستان را به عهده دارد .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ