رادیوگرافی :

 

رادیوگرافی روشی بدون درد برای تشخیص بیماری می باشد.در رادیوگرافی قسمتی یا بخشی از بدن در معرض پرتوای ایکس قرار  می گیرد ، رادیوگرافی از سایر حیطه های رادیولوژی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

رادیوگرافی برای تصویربرداری از استخوانها ، شکستگی ، ضربدیدگی و در رفتگی مفاصل ، تصویربرداری از دستگاه گوارش و تصویربرداری از سایر قسمت های بدن کاربرد دارد ، بیشترین کاربرد رادیوگرافی در تصویربرداری از استخوان ها می باشد.

رادیوگرافی شامل رادیوگرافی ساده و فلوروسکوپی می باشد در هر دو این روش از پرتوهای ایکس استفاده می شود.

پرتوهای ایکس پس از عبور از بدن به سیستم ثبت کننده تصویر می رسد ، سیستم

ثبت تصاویر شامل فیلم رادیوگرافی یا صفحات مخصوص می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ