فلوروسکوپی

 

فلوروسکوپی  یکی از روش های مطالعه بدن با پرتوهای ایکس است که با استفاده از ماده حاجب تصاویر اندام های داخلی نظیر دستگاه گوارش و ادراری مشاهده می گردد.

در برخی از روشهای رادیوگرافی و یا فلوروسکوپی برای دیدن  اندامهای داخلی از مواد حاجب استفاده می شود مواد حاجب خوراکی یا تزریقی توسط پزشک یا تکنولوژیست وارد بدن بیمار شده تا اندامهایی که به صورت رادیوگرافی معمولی قابل رویت نیستند قابل رویت شوند :

 

در برخی از حالات برای رادیوگرافی و فلوروسکوپی بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد دستورات آمادگی بیمار توسط واحد رادیولوژی به صورت کتبی و شفاهی به بیمار داده می شود.

 

برای انجام رادیوگرافی ارائه تقاضای رادیوگرافی که توسط پزشک در خواست شده است به واحد رادیولوژی الزامی می باشد و برای برخی از تصویربرداری با ماده حاجب رادیوگرافی حتما بایستی توسط پزشک متخصص تقاضا شده باشد

 

برای برخی ممکن است این سوال پیش آید که آیا پرتوهای ایکس برای بدن خطر ناک است پاسخ این است که ارزش تشخیصی حاصل از تصویربرداری با پرتوهای ایکس بسیار فراتر از خطر ناشی از  پرتوها است .

پس از تصویر برداری کلیشه های رادیوگرافی توسط رادیولوژیست تفسیر و تحویل بیمار می گردد. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ