سی تی اسکن

 

سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتر یکی دیگر از روشهای تصویر برداری با اشعه ایکس است در این روش لامپ اشعه ایکس حول اندام موردنظر می چرخد و پرتوهای ایکس در حین چرخش تولید می گردد میزان عبور پرتوهای ایکس از بدن اندازه گیری شده و پس از محاسبات پیچیده توسط پردازش گر تبدیل به تصاویرمقطعی از عضو می گردد توانایی تفکیک اندامهای بدن در این روش بسیار بالا بوده وبا این روش می توان اندامهای مختلف درون بدن را به صورت برشهای نازک دید در دستگاههای پیشرفته سی تی پس از تصویربرداری ، تصاوير به كمك پردازشگرهای به صورت سه بعدی و از جهات مختلف قابل رویت است سی تی اسکن  برای بررسی بیماری های عروقی ، مفاصل و استخوان ها و تشخیص تومورها و سایر اندام ها مفید است همچنین برای بررسی روند درمان و تعیین موقعیت ناحیه ای که قرار است جراحی در ان صورت گیرد نیز ارزشمند می باشد .

 

برای غالب آزمایشات سی تی اسکن نیاز به آمادگی خاصی نیست ولی برای سی تی اسکن باماده حاجب بیمار می بایست ناشتا باشد ماده حاجب در سی تی اسکن به صورت خوراکی و یا تزریقی یا توأم می باشد .

 

خطر ناشی از پرتوگیری در سی تی اسکن در مقابل سودحاصل از تشخیص بسیار ناچیز می باشد .

کلیشه های سی تی اسکن نیز بوسیله پزشک رادیولوژی تفسیر می گردد .

 

تقاضای سی تی اسکن می بایست توسط پزشک متخصص درخواست شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ