نام واحد:   ضبط نوارقلب

نام لاتین:   ECG     

 

تلفن:            5494 ،5493

سوپروایزر:   خانم سلامی

سرپرستار:   زهرا مزارعی

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

در این واحد امواج الکتریکی  قلب بر روی یک نوار  ضبط می شود .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ