ام بخش:       سطح دو (درمان حاد دو) الف
نام لاتین:        
Level  2 : a            

  

ثبت پیشنهاد

 

ثبت انتقاد

 

 

تلفن             :5465 -5464
تلفن مستقیم:
6125465 -6125464

  

مدیر گروه :      دکتر  اجتهادی
پزشک مسئول : بر طبق برنامه ماهیانه    

مدیر اجرایی :    خانم هاشمی زاده

سوپروایزرارشد: آقای منجذب
                        آقای رحیم نژاد
                        خانم تعبدی

 

سرپرستار:    خانم زهرا حسن پور
تعداد تخت:     12

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

         ارائه مراقبت های درمانی به بیماران داخلی و جراحی  که از نظر سطح هوشیاری حاد و اورژانس هستند و نیاز به مراقبت و نظارت دقیق دارند.

 

چند توصیه به مراجعین محترم :

بیماران تصادفی برای رایگان شدن هزینه های بیمارستان ، لازم است مدارک زیر را به حسابداری تحویل دهند :

-         اصل یا کپی برابر اصل گزارش پاسگاه که نام بیمار در آن قید شده باشد .

-         اصل یا کپی برابر اصل کروکی با نام بیمار

-         کپی از اصل شناسنامه

-         در صورتی که بیمار بیمه شده است ، سریعاً دفترچه بیمه او را به حسابداری تحویل دهید تا توسط مأمور بیمه بررسی شود.

-         اگر بیمار تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست ، برای استفاده از بیمه تخت ، با در دسترس داشتن شناسنامه به خیابان وصال ، ساختمان بیمه مراجعه فرمایید.

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-23 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ