نام بخش جراحی مغز و اعصاب

نام لاتین :     Neurosurgery

 

تلفن داخلی : 5443   و   5442

تلفن مستقیم: 6125443  و  6125442

مدیر گروه :      دکتر تقی پور

مسئول بخش: دکتر مسعودی

سوپروایزر:     خانم رستمی

سرپرستار :   فریبا ملک زاده شیروانی

تعدادتخت :   22

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

-         مراقبت های قبل و بعد از جراحی ستون مهره ها و نخاع و انواع فتق های دیسک بین مهره ای ، ثابت کردن شکستگی های مهره ای ،  نمونه برداری از مغز و اعصاب جراحی DBS

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-18 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ