نام بخش :        مراقبت های ویژه پیوند اعضاء

ITU (Intensive Transplant Unit)   :   نام لاتینتلفن داخلی : 5913  و 5914
تلفن مستقیم : 36125913 و 36125914 و 36474525

مدیر گروه :       دکتر ملک حسینی
مسئول بخش :
دکتر ملک حسینی
سوپروایزر:       
خانم تقی زاده
سرپرستار :     
خانم راسخ
تعداد تخت :     
12


خدماتی که در این بخش ارائه می شود :

کلیه بیمارانی که تحت عمل پیوند عضو شامل : پیوند کبد از دهنده زنده و دهنده مرگ مغزی  ،پیوندکلیه و پانکراس ، پانکراس به تنهایی ،پانکراس و کبد ،  روده و ...  بلا فاصله از اتاق عمل بدون ریکاوری به بخش مراقبت های پبوند اعضاء منتقل و تحت مراقبت های ویژه توسط تیم فوق تخصصی پبوند اعضاء  قرار گرفته و در نهایت با صلاحدید اساتید در زمان لازم به بخش پبوند اعضاء انتقال داده می شوند.
آموزش های بلافاصله پس از ورود بیمار به بخش تا پس از ترخیص ارائه می شود.

توصیه های مهم بخش
مراقبت های ویژه پبوند اعضاء به مراجعین محترم :

با توجه به ضعف سیستم ایمنی ، ملاقات در این بخش ممنوع می باشد،اما در صورت صلاحدید مسئول بخش امکان ملاقات به صورت محدود وجود دارد .
اطلاعات مربوط به بیمار و سیر بهبودی وی فقط به افراد درجه خانواده داده می شود.
جهت بیماران پیوندی هر یکشنبه کلاس هایی ساعت 12:45 در سالن پویش بیمارستان برگزار می شود. حضور همراه بیمار قبل از ترخیص  و خود بیمار پس از ترخیص در جلسات فوق الزامی است.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-29 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ