نام بخش گوارش كودكان

نام لاتین:Pediatric Gastrology 


 تلفن داخلی:  5401 و   5402

تلفن مستقیم: 36125401    و   36125402

 

مدیر گروهدکتر حقیقت      : 

مسئول بخش : برطبق برنامه ماهیانه (دکتر حقیقت ، دکتر ایمانیه ، دکتردهقانی ، دکتر زحمتکشان ، دکتر هنر و دکتر عطااللهی )

سوپروایزر:      خانم ماکولاتی 

سرپرستار:      خانم اسماریان 

 

تعداد تخت :     15 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

خدمات تشخیصی ـ درمانی برای کودکان مبتلا به بیماری‌های گوارش و کبد در این بخش انجام می شود علاوه بر اين کودکانی که احتياج به پیوند کبد دارند ، قبل و بعد از پیوند در صورت نیاز بستری میشوند .


توصیه‌های بخش داخلی کودکان یک به مراجعین محترم :

-         همراه بیمار الزاما زن و ترجیحاً مادر كودك باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-21 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ