بخش های بستری بیمارستان نمازی، در چهار گروه بخش های داخلی، جراحی، ویژه و کودکان، به شرح زیر
دسته بندی شده اند.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر، روی نام بخش ها کلیک کنید : 

بخش های کودکان

 

داخلي كودكان 1  
داخلي كودكان 2  
داخلي كودكان 3  
گوارش کودکان


یادآوری : بخش های جراحی کودکان ، مراقبت های ویژه داخلی کودکان و نوزادان ، بخش های

اورژانس کودکان و نوزادان نیز در بخش های جراحی، داخلی و اورژانس بیمارستان نمازی، فعالیت دارند.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-29 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ