پرسنل کتابخانه

نام و نام خانوادگی: زکیه تاج الدین

سمت: مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شرح وظایف:

*      پیگیری مکاتبات و نظارت بر امور جاری کتابخانه

*      اقدام و نظارت بر خرید کتب و منابع مورد نیاز کتابخانه

*      تهیه گزارش های لازم مربوط به کتابخانه

شماره تماس:36125672-071

ایمیل:namazilib4@sums.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا آقایی

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری پزشکی

شرح و ظایف:

*      بخش امانت و راهنمایی مراجعه کننده در یافتن منابع مورد نیاز

*      فهرست نویسی و رده بندی

*      آموزش بانک های اطلاعاتی

شماره تماس: 36125673-071

ایمیل:namazilib3@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: طاهره آزادی

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شرح وظایف:

*      بخش امانت و راهنمایی مراجعه کننده در یافتن منابع مورد نیاز

*      ثبت کتب و دیگر منابع آموزشی

*      شلف خوانی

شماره تماس: 36125673-071

ایمیل:namazilib@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مریم قریشی

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: دیپلم
 

شرح و ظایف:

*      بخش امانت و راهنمایی مراجعه کننده در یافتن منابع مورد نیاز

*      آماده سازی کتب و منابع آموزشی

*      شلف خوانی

شماره تماس: 36125673-071

ایمیل:namazilib2@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-11 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ