سایت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه

www.sums.ac.ir

آموزش ضمن خدمت

http://amouzesh.sums.ac.ir/

كميته نظام پيشنهادات

www.idea.sums.ac.ir

معاونت درمان

www.darman.sums.ac.ir

نشریات و منابع الکترونیکی دانشگاه

مجله الكترونيكي پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

semj.sums.ac.ir

مجله علوم پزشكي ايران (دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

ijms.sums.ac.ir

مجله ايمونولوژي (دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 

iji.sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-7 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ