دانشگاه علوم پزشکی شیراز

درمانگاه مطهری

http://motahari.sums.ac.ir/

بیمارستان نمازی

http://namazi.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید فقیهی

http://faghihi.sums.ac.ir/

بیمارستان حافظ

http://hafez.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید چمران

http://chamran.sums.ac.ir/

بیمارستان علی اصغر

http://aliasghar.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید دستغیب

http://dastgheib.sums.ac.ir/

بیمارستان قطب الدین

http://hburn.sums.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

مرکز آموزشی درمانی طالقانی

http://www.talegani.umsu.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی مطهری

http://www.motahari.umsu.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/bemarestanha/ravanpezishki/index.html

 

   

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

http://alzahra.mui.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر

http://nour.mui.ac.ir/indexP.htm

بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

http://isa.mui.ac.ir/

 

 

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=81

مرکز آموزشی شهید یحیی نژاد

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=82

بیمارستان کودکان امیرکلا

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=83

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=84

مرکز باروری و ناباروری فاطمه الزهرا

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=85m

مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور

http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=86

 

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا 

http://www.hums.ac.ir/farsi/ebnesina/index.html

بیمارستان کودکان

http://www.hums.ac.ir/kodakan/index.html

مرکزآموزشی درمانی شریعتی

http://www.hums.ac.ir/farsi/bimarestan/shariati/Shariati%20farsi.html

مرکز آموزشی درمانی شهیدمحمدی

http://www.hums.ac.ir/farsi/shahidmohammadi/index.html

 

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

مرکز آموزشی درمانی ولی عصر(عج)

http://www.bums.ac.ir/valiasr/fa/index1

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

http://www.bums.ac.ir/emamreza/fa/index

 

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

مرکز آموزشی درمانی باباباغی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/bababagiF/bababagi.htm

مرکز آموزشی درمانی رازی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/raziF/razi.htm

مرکز آموزشی درمانی سینا

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/sinaf/sina.htm

بیمارستان شهید مدنی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/SHAHID%20MADANI/pages/FARSI/index.htm

مرکز آموزشی درمانی شهدا

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/shohada/index.htm

بیمارستان طالقانی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/taleganif/talegani.htm

مرکز آموزشی درمانی علوی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/alavi/INDEX.HTM

مرکز آموزشی درمانی کودکان

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/pediaticF/pediatic.htm

مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/nikokariF/nikokar.htm

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

http://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=70

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=51

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=82

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س)

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=108

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=71

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=91

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=100

مرکز آموزشی درمانی شفایحیانیان

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=88

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=81

 

 

دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 

بیمارستان اعصاب و روان

http://www.lums.ac.ir/framework.jsp?SID=227

مرکز آموزشی درمانی شهید آیت اله مدنی

http://www.lums.ac.ir/framework.jsp?SID=226

بیمارستان خیریه عسلی

http://www.lums.ac.ir/framework.jsp?SID=225

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

http://www.lums.ac.ir/framework.jsp?SID=224

 

 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

بیمارستان خاتم الانبیاء

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=653

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

http://www.zdmu.ac.ir/Eye%20Web/Ophthalmology/index.htm

بیمارستان بهاران

http://www.zdmu.ac.ir/farsi_hos_frame.htm

بیمارستان بوعلی

http://www.zdmu.ac.ir/farsi_hos_frame.htm

 

 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=19

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=29

مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=9

مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=60

 

 

دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار

 

بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی

http://www.medsab.ac.ir/EMDAD/emdad2005.htm

بیمارستان شهید مبینی

http://www.medsab.ac.ir/Mobini/INDEX.HTM

بیمارستان محمد واسعی

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

بیمارستان اخوان

http://akhavan.kaums.ac.ir

بیمارستان  شهید بهشتی

http://beheshti.kaums.ac.ir

بیمارستان متینی(چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی )

http://matini.kaums.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

بیمارستان امام خمینی

http://www.kums.ac.ir/kums-en/HOSPITALS/imam_khomeini.asp

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان رازی

http://www.kums.ac.ir/kums-en/HOSPITALS/razi.asp

بیمارستان سینا

http://www.kums.ac.ir/kums-en/HOSPITALS/sina.asp

بیمارستان معتضدی

http://www.kums.ac.ir/kums-en/HOSPITALS/moetazedi.asp

بیمارستان امام علی(ع)

http://www.imamali.kums.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=10

مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=11

مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=12

مرکز آموزشی درمانی زارع ساری

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=15

مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=17

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بیمارستان ابن سینا

http://www.mums.ac.ir/sina/fa/index

بیمارستان ام البنین

http://www.mums.ac.ir/woman/fa/index

بیمارستان امام رضا(ع)

http://www.mums.ac.ir/emamreza/fa/index

بیمارستان امید

http://www.mums.ac.ir/omid/fa/index

بیمارستان خاتم الانبیاء

http://www.mums.ac.ir/khatam/fa/index

بیمارستان دکتر شیخ

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/index

بیمارستان دکتر شریعتی

http://www.mums.ac.ir/shariati/fa/index

بیمارستان  سوانح طالقانی

http://www.mums.ac.ir/taleghani

بیمارستان شهید کامیاب

http://www.mums.ac.ir/kamyab/fa/index

بیمارستان قائم (عج)

http://www.mums.ac.ir/quaem

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

http://www.mums.ac.ir/hasheminejad/fa/index

 

 

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

بیمارستان ابن سینا

http://www.mums.ac.ir/sina/fa/index

بیمارستان ام البنین

http://www.mums.ac.ir/woman/fa/index

بیمارستان امام رضا(ع)

http://www.mums.ac.ir/emamreza/fa/index

بیمارستان امید

http://www.mums.ac.ir/omid/fa/index

بیمارستان خاتم الانبیاء

http://www.mums.ac.ir/khatam/fa/index

بیمارستان دکتر شیخ

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/index

بیمارستان دکتر شریعتی

http://www.mums.ac.ir/shariati/fa/index

بیمارستان  سوانح طالقانی

http://www.mums.ac.ir/taleghani

بیمارستان شهید کامیاب

http://www.mums.ac.ir/kamyab/fa/index

بیمارستان قائم (عج)

http://www.mums.ac.ir/quaem

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

http://www.mums.ac.ir/hasheminejad/fa/index

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-7 9:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ