سابقه مددكاري بيمارستان نمازي به بيش از سي وپنج سال مي با شد
                                                                                                                               
پرسنل مددکاری بیمارستان
مسئول مددكاري: معصومه اكبري فرد
1.مرجان امیری  (طرحي)
2.فاطمه خسروی ( طرحي)

ساعات کار این واحد: 7 لغایت 15:30 در روز های اداری
                              10 لغایت 14  در روزهای غیر اداریفعالیت های واحد مددکاری بیمارستان 
 
راند كل بيماران كه هر كدام تحت چه پوششي هستند اعم از كميته يا بهزيستي يا بي بضاعت .
كار اساسي در رابطه با تخفيف را مددكار با اجازه مديريت انجام مي دهد (تصميم بعهده مدير است ) بر آن اساس توضيحات لازم به بيمار داده مي شود و اگر هيچ بيمه اي نباشد بيمه تخت را بيمارستاني مي شود . اگر بیمار افغاني باشد آنهايي كه كارت شناسايي دارند از طريق سازمان ملل هزينه بيمارستان را مي پردازند.
 برخیاز افراد بيماري خاص دارند كه بيمه خويش فرما شده و هزينه ایشان  از طريق كمك و همكاري سازمان ملل پرداخت مي شود .
مددكاري با بهزيستي كميته امام و سازمان ملل ارتباط دارد .
اين واحد براي بيماران جراحی قلب  از خیریه های در دسترس کمک مي گیرد .

طرح ياور بيمار:

این طرح به مناسبت فرارسيدن دهه مبارك فجردرتاريخ 10/11/89 دربيمارستان توسط مددكاري اجرا گرديده است هدف از اين طرح ارتباط مناسب با بيمار وبررسي وضعيت مالي وروحي رواني وارائه خدمات  بيمارستاني پس از ترخيص به بيماران مي باشد وبيمار از بدو ورود به بيمارستان توسط پرسنل مددكاري شناسايي ودر صورت نياز ميتواند با تلفن همراه كه توسط مدير بيمارستان در اختيار مددكاران می باشد د ر طول شبانه روز با پرسنل مددكاري مشاوره داشته و مشكلات خود را با مددكاران در ميان بگذارند.

تخفيف دارويي بند (ب) تبصره 15 بيماران سرطاني وخاص
مددكاري بيمارستان نمازي ازسال 1386 كه تخفيف بند( ب) تبصره 15شروع گردد در اجراي صحيح اين تخفيف با دانشگاه علوم پزشكي  همكاري دارد كه بعلت اينكه داروخانه بيمارستان داروهاي شيمي درماني بيماران را توزيع مي كنند نه تنها تخفيف هاي دارويي بيمارستانهاي ديگر علوم پزشكي بلكه تخيفيف هاي دارويي شهرهاي استان فارس رانيز پوشش مي دهد.

ماده 92 بيماران تصادفي :
بيماراني كه در اثر تصادف در بيمارستان نمازي بستري مي گردند پس از مراجعه به مددكاري جهت تكميل پرونده تصادفي واستفاده از ماده 92 وكاهش هزينه درمان آن جهت گرفتن صورت جلسه و كروكي به پاسگاه محل تصادف راهنمايي شده وپس از گرفتن مدارك فوق جهت استفاده از ماده 92 مددكاري مراجعه كرده وپس از تكميل پرونده به حسابداري فرستاده مي گردند.

مشاوره وگروه درماني :
بيماراني كه طولاني مدت بستري مي باشند ودر بخشهاي خاص (داخلي عمومي ،هماتولوژي وآاي اتسريع در روند نكولوژي ،پيوند مغزواستخوان )مي باشند وبه دليل درمان طولاني مدت وكاهش اميد به درمان آنها دچار افسردگي مي شوند براي تسريع در روند بهبود ي وكاهش افسردگي ،جلسات مشاوره انفرادي وگروهي ترتيب داده مي شود وهمچنين در راستاي كمك به بهبود روحيه اين بيماران نسبت به توزيع مجله شادكامي وكتابهاي مناسب اقدام گرديده است وراند روزانه بخشهاي مختلف بيمارستان وشناسايي بيماراني كه به عناوين مختلف احتياج به مساعدت هاي مددكاري دارند وتشخيص نوع خاص مشكلات آنها نظير مسائل عاطفي ،حمايت هاي روحي،مشكلات مالي وخانوادگي وفرهنگي و ارجاع اين بيماران به مراكز حمايتي نظير بنياد اميد وبهزيستي واتباع بيگانه جهت بيماران خارجي .ضمناگروه درماني با هماهنگي مسئولين بخش ها اقدام مي گردد.

 

مشاوره دربخش هاي اطفال:

در بخش هاي اطفا ل درصورت تشخيص به مشا وره توسط پرستاري بخش به مددكاري اطلاع داده مي شود ودر مورد كودكاني كه از لحاظ مورد خودكشي ،كودك آزاري وموارد مشكوك ديگر طي مشاوره و بررسي جهت پيگيري به اورژانس اجتماعي اطلاع داده مي شود وهمچنين جهت تشويق كودكان و تسريع در بهبود وتسهيل در درمان اسباب بازي وكتاب قصه در بين بچه ها توزيع مي گردد وهمچنين اطاق هاي بازي بخشها توسط مددكاري تجهيز مي گردد ودر بخش نوزادان آموزش تغذيه باشير مادر با همكاري مددكاري اجتماعي انجام مي گيرد.

بيمه كردن بيماران بلاصاحب وبدون بيمه :

با توجه به قانون استفاده همه اقشار از امكان بيمه همگاني ،سازمان بيمه خدمات درماني اين امكان را در اختيار همه اقشار جامعه قر ر داده است وبراين اساس واحد مددكاري بااستفاده ازليست بيماراني كه در زمان پذيرش بدون بيمه ويا بلا صاحب بوده اند وبا تفكيك بخشها توسط پرسنل مددكاري،اطلاع رساني راجع به اكان استفاده از بيمه همگاني انجام شده است .

خير ين :

ارتباط با خيرين جهت كمك به بيماران بي بضاعت وپرداخت هزينه بيمارستان وخريد وسايل مورد احتياج بيماران وبيمارستان همكاري دارند.

ساعت كاري مددكاري :
مددكاري بيمارستان نمازي از ساعت 7:15الي15:30فعال ميباشد ودر روزهاي تعطيل 10صبح الي 14 درخدمت بيماران وهمراهان آنان مي باشد
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-15 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ