سابقه مددكاري بيمارستان نمازي به بيش از سي وپنج سال مي با شد
                                                                                                                               
پرسنل مددکاری بیمارستان
مسئول مددكاري: معصومه اكبري فرد
1.الهه استوار
2.زینب خواست خدایی

ساعات کار این واحد: 7 لغایت 14 در روز های اداری
                             


فعالیت های واحد مددکاری بیمارستان 
 
راند كل بيماران كه هر كدام تحت چه پوششي هستند اعم از كميته يا بهزيستي يا بي بضاعت .
كار اساسي در رابطه با تخفيف را مددكار با اجازه مديريت انجام مي دهد (تصميم بعهده مدير است ) بر آن اساس توضيحات لازم به بيمار داده مي شود و اگر هيچ بيمه اي نباشد بيمه تخت را بيمارستاني مي شود . اگر بیمار افغاني باشد آنهايي كه كارت شناسايي دارند از طريق سازمان ملل هزينه بيمارستان را مي پردازند.
 برخیاز افراد بيماري خاص دارند كه بيمه خويش فرما شده و هزينه ایشان  از طريق كمك و همكاري سازمان ملل پرداخت مي شود .
مددكاري با بهزيستي كميته امام و سازمان ملل ارتباط دارد .
اين واحد براي بيماران جراحی قلب  از خیریه های در دسترس کمک مي گیرد .

ماده 92 بيماران تصادفي :بيماراني كه در اثر تصادف در بيمارستان نمازي بستري مي گردند پس از مراجعه به مددكاري جهت تكميل پرونده تصادفي واستفاده از ماده 92 وكاهش هزينه درمان آن جهت گرفتن نامه معرفی به پاسگاه محل تصادف راهنمايي شده وپس از گرفتن مدارك فوق جهت استفاده از ماده 92  به حسابداري ارجاع داده می شوند.

مشاوره وگروه درماني :
بيماراني كه  در بخشهاي خاص و آنکولوژی و کودکان به مدت طولانی بستری هستند به دليل درمان طولاني مدت وكاهش اميد به درمان دچار افسردگي مي شوند، براي تسريع در روند بهبود ي وكاهش افسردگي ،جلسات مشاوره انفرادي وگروهي ترتيب داده مي شود و همچنين در راستاي كمك به بهبود روحيه اين بيماران نسبت به توزيع مجله شادكامي، اسباب بازی وكتابهاي مناسب اقدام گرديده است. راند روزانه بخشهاي مختلف بيمارستان وشناسايي بيماراني كه به عناوين مختلف احتياج به مساعدت هاي مددكاري دارند وتشخيص نوع خاص مشكلات آنها نظير مسائل عاطفي ،حمايت هاي روحي،مشكلات مالي وخانوادگي وفرهنگي و ارجاع اين بيماران به مراكز حمايتي نظير بنياد اميد وبهزيستي واتباع بيگانه جهت بيماران خارجي صورت می پذیرد .ضمناگروه درماني با هماهنگي مسئولين بخش ها انجام مي گردد.
 

مشاوره دربخش هاي اطفال:
 
در بخش هاي اطفا ل درصورت تشخيص به مشا وره توسط پرستاري بخش به مددكاري اطلاع داده مي شود ودر مورد كودكاني كه از لحاظ مورد خودكشي ،كودك آزاري وموارد مشكوك ديگر طي مشاوره و بررسي جهت پيگيري به اورژانس اجتماعي اطلاع داده مي شود وهمچنين جهت تشويق كودكان و تسريع در بهبود وتسهيل در درمان اسباب بازي وكتاب قصه در بين بچه ها توزيع مي گردد وهمچنين اطاق هاي بازي بخشها توسط مددكاري تجهيز مي گردد ودر بخش نوزادان آموزش تغذيه باشير مادر با همكاري مددكاري اجتماعي انجام مي گيرد.

بيمه كردن بيماران بلاصاحب وبدون بيمه :
 
با توجه به قانون استفاده همه اقشار از امكان بيمه همگاني ،سازمان بيمه خدمات درماني اين امكان را در اختيار همه اقشار جامعه قر ر داده است وبراين اساس واحد مددكاري بااستفاده ازليست بيماراني كه در زمان پذيرش بدون بيمه ويا بلا صاحب بوده اند وبا تفكيك بخشها توسط پرسنل مددكاري،اطلاع رساني راجع به اكان استفاده از بيمه همگاني انجام شده است .

خير ين :
 
ارتباط با خيرين جهت كمك به بيماران بي بضاعت وپرداخت هزينه بيمارستان وخريد وسايل مورد احتياج بيماران وبيمارستان همكاري دارند.

ساعت كاري مددكاري :
مددكاري بيمارستان نمازي از ساعت 7:00الي14:00 فعال ميباشد .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-1 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ