اسامی کارشناسان نظام پیشنهادها 

 

جناب آقای دکتر مهدی ماهر

مدیر مرکز آموزشی درمانی نمازی و رئیس نظام پیشنهادها

 

جناب آقای سید محمود سیاحی زاده فرد

دبیر نظام پیشنهادها

 

سرکار خانم زهرا پویان

مدیر درمان

 

سرکار خانم فاطمه تیموری

مدیر خدمات پرستاری

 

جناب آقای حسن عابدین پور

رئیس امور مالی

 

جناب آقای علیرضا مرتضایی

مسئول امور اداری

 

جناب آقای فرهاد اسدی

مسئول حسابداری درآمد

 

سرکار خانم زکیه تاج الدین

مسئول روابط عمومی

 

سرکار خانم فاطمه بهاری

مسئول امور رفاهی

 

سرکار خانم الهام لالیان پور

مسئول واحد فناوری اطلاعات

 

سرکار خانم الهه رحمانیان

مسئول دفتر بهبود کیفیت

 

سرکار خانم رویا ارجمند اینالو

سوپروایزرآموزشی پاراکلینیک

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ