نظام پیشنهادات آرزوی دیروز،باور امروز و ثمره فردا

1.                 منابع انساني را با ارزشترين سرمایه سازمان دانسته و جلب مشاركت كاركنان و ذینفعان را از طریق اخذ پیشنهاد كارآمدترين الگوهاي اجرایی مديريت مشاركتي در راستاي بهبود فرآيندها و بهسازي مستمر سازمان می دانیم.

2.                 ارائه پيشنهاد را هديه اي ارزشمند از سوي پيشنهاد دهنده و سزاوار تقدیر وتشکر از سوی مدیریت بیمارستان می دانیم . لذا تلاش خواهيم نمود تا پيشنهاددهندگان از امتيازات و پاداش مناسب در اسرع وقت برخوردار گردند.

3.                 نظام پیشنهادها  را گامی درجهت ایجاد فرهنگ تغییر پذیری در سازمان دانسته ، تلاش ما بر این است که در هنگام بررسي پيشنهادها از نظرات کارشناسانی استفاده نماییم که دارای روحیه مشارکت پذیری ،تحول گرایی  و تغييرپذيري می باشند .

4.                 از آنجا که هر ایده و پیشنهاد حاصل انديشه و تجارب فرد بوده واز یک ذهن خلاق برمی آید بررسی  و پاسخگوييسريع، شفاف، منطقي ومستند بهپيشنهادها واعتراض به رد پيشنهاد حق پيشنهاددهنده می باشد  و  ما خود را در قبال آن مسئول مي دانیم.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-22 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ