وقت نماز


 
اخبار واحد پیشنهادهای مرکز آموزشی درمانی نمازی

تعداد: 27  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6 

1396-7-25 برگزاری کلاس آموزشی نظام مشارکت کارکنان جهت پرسنل اداری و مالی ، پاراکلینیکی و پرستاری در مرکز آموزشی درمانی نمازی   ادامه...

1396-6-1 فراخوان شش ماه اول سال نظام پيشنهادها   ادامه...

1396-5-31 معرفی وآموزش نحوه ارائه پیشنهاد در راستای افزایش مشارکت کارکنان در کلاسهای بازآموزی و مراجعه به بخشها مرکزآموزشی درمانی نمازی   ادامه...

1396-5-25 تقدیر از ایده های مصوب ، اجرا شده و پیشنهاد دهندگان مرکز آموزشی درمانی نمازی   ادامه...

1396-5-24 برگزاری کلاس آموزشی نظام مشارکت کارکنان جهت پرسنل اداری و مالی و پاراکلینیکی در مرکز آموزشی درمانی نمازی   ادامه...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-10 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ