پیشنهادات مصوب سال 1395

 

ردیف

موضوع پیشنهاد

کد رهگیری پیشنهاد

تاریخ ثبت پیشنهاد

عنوان پیشنهاد

آخرین وضعیت

تاریخ تصویب پیشنهاد

1

فضای فیزیکی - محیط کار

108561

1392/08/27

تغیر کاربری اتاق بلا استفاده در راهروی طبقه اول به نماز خانه

اجرا شده

1395/12/11

2

درمان

117581

1393/12/09

طرح استفاده از سرنگ های مشخص جهت دادن داروهای خوراکی

اجرا شده

1395/10/22

3

فضای فیزیکی - محیط کار

118929

1394/05/02

نصب اینه محدب در راهرو های پرپیج وخم وکم دید

اجرا شده

1395/10/15

4

درمان

119778

1394/06/31

ایجاد بانک تجهیزات پزشکی در بیمارستان نمازی

اجرا شده

1395/12/01

5

درمان

121052

1394/09/25

طراحی و ساخت  فیکساتور جهت بیماران  breast cancer

اجرا شده

1395/12/01

6

درمان

121092

1394/09/28

استفاده از خمیر بازی  جهت افزایش دوز سطح پوست

اجرا شده

1395/12/01

7

درمان

121106

1394/09/28

طراحی و استفاده از قطعه فیکس کننده جهت استفاده از پرواستپ و برست بورد در اتاق سیمولاتور

اجرا شده

1395/12/01

8

درمان

121714

1394/10/16

طراحی pointer جهت اندازه گیری ssd (فاصله)

اجرا شده

1395/12/01

9

درمان

121895

1394/10/27

تغییر فرایند شناسایی بیمار و بستن دستبند شناسایی در اتاق عمل

اجرا شده

1395/07/13

10

درمان

121968

1394/11/03

تری مخصوص شیلدهای undercouch

اجرا شده

1395/12/01

11

سایر

122278

1394/11/24

نصب فرآیند تقدیر و تشکر

اجرا شده

1395/07/13

12

سایر

122521

1394/12/13

رفع عیب دستگاه شتابدهنده

اجرا شده

1395/12/01

13

بهداشتی

123900

1395/03/22

طراحی ابزاری جهت چسباندن ، چسبهای لکوپلاست آماده شده برای بیمار در اتاقهای عمل

اجرا شده

1395/11/05

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ