استامینوفن

 

استازولامید

اسیکلوویر

آلومینیوم ام جی

آ اس آ 1

آ اس آ 2

آتنولول

آزاتیوپرین

کاپتوپریل

 

کاربامازپین

سفیکسیم

سفتازیدیم

سیپروفلوکساسین

کلیندامایسین

کلوگزاسیلین

دیگوکسین

 

دیلتیازم

دوبوتامین

آنالاپریل

اریترومایسین

فوروزماید

گلی بنگلامید

ایزونیازید

 

متیل دو پا

متوکلوپرآمید

نیفد یپین

نیستاتین

امپرازول

فنوباربیتال

فنی توئین

 

پیراستام

پیروکسیکام

پرازوسین

پردنیزولون 1

پردنیزولون 2

پریمیدون

 

پرومتازین

 

پروپانولول

 

پروبوفول

رانیتیدین

سراتولین

اسپیرونولاکتون

والپرات سدیم

وانکومایسین

 

ویتامین k

 

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ