سایر صفحات آموزش پرستاری  

 

نام فایل

تهیه کنندگان

نوع فایل

حجم

Actions

PDF 

38 KB

Aseptic Technologies

 

PDF 

44 KB

HIS-OR

 

PDF 

137KB 

OP Uniform

 

PDF 

46 KB 

 Question

 

PDF 

28 KB 

Strategies

 

PDF 

40 KB 

CSSD

م - زینلی 

power point 

2.3 MB 

HIS-OR

فرهاد اسدی 

power point 

1.14 MB 

RULES

م - زینلی 

power point 

523 KB 

Anesthesia

سیدابراهیم مناقب

power point 

2.9MB 

 Pacu1

 مهوش  زارع power point
2.9MB

 HIS Anesthesia GA

 معصوم زاده 

power point 

2.9MB

    
 طراحی استاندارد  CSSD
م - زینلی
PDF164kb
 آشنایی با دستگاه الکتروکوتری و تورنیکت
نرگس خسرونژاد    فاطمه صفری شیرازی
 PDF 970kb
 شرح ماشین بیهوشی سید علیرضا مویدی PDF 308kb
 سیستم های تنفسی نیمه باز سید علیرضا مویدی PDF471kb
پالس اکسیمتر  سید علیرضا مویدی  PDF 60kb
 دستگاه پمپ سرنگ 1 سید علیرضا مویدی  PDF 2710kb

 دستگاه پمپ سرنگ 2

سید علیرضا مویدی 

 PDF 

1478kb

 

 


 

 

نام فایل
 تهیه کنندگان
 نوع فایل
 حجم فایل
 م - زینلی
 PDF
 37.3kb
 ا- رحمانیان
 PDF
 689kb
 ا- رحمانیان
 PDF
 807kb
 ا- رحمانیان
 PDF
 642kb
 م- کهدوئی
 PDF
 590kb
 ن- خسرونژاد
 PDF
 231kb
 ن- خسرونژاد
 PDF
 2.553kb
 م - زینلی
 PDF
 875kb
 م - زینلی
 PDF
 743kb
 م - زینلی
  POWER POINT
 1.130kb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-19 15:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ