ž         معرفی واحد کنترل عفونت    

      واحد کنترل عفونت بیمارستان نمازی از بهمن ماه سال 1391 از تک نفره بودن به یک واحد تخصصی متشکل از یک نفر فوق تخصص عفونی (به عنوان مسئول واحد) ، سوپروایزر کنترل عفونت ، یک نفرمتخصص عفونی، پرستار عفونی ، دونفر پزشک عمومی و یک نفر پیشگام کنترل عفونت در هر بخش تبدیل گردید تا بتواند از تمام پتانسیل های موجود در راستای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی استفاده نماید.

ž         رئیس واحد کنترل عفونت:

             دکتر آناهیتا سنایی

             فوق تخصص عفونی اطفال

             عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  

                   شرح وظایف رئیس واحد کنترل عفونت

ž          تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد کنترل عفونت

ž           نظارت بر تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی

ž           نظارت بر انجام پژوهشهای کاربردی  مرتبط با کنترل عفونت

ž           نظارت بر تدوین چک لیستهای استاندارد بازدید از بخشها

ž           شرکت فعال در کمیته کنترل عفونت، مشارکت در اجرایی شدن مصوبات

ž           نظارت بر تدوین دستورالعملهای خاص در مواقع طغیان

ž           برگزاری جلسات با اساتید مختلف پزشکی در رابطه با مسائل کنترل عفونت

ž           تخصصی کردن شرح وظایف اعضاء واحد کنترل عفونت

ž           شرکت در جلسات مرتبط با کنترل عفونتهای بیمارستانی


سوپروایزر و پرستار کنترل عفونت:

سوپروايزر كنترل عفونت :آزيتا طباطبايي(كارشناس پرستاري)

سابقه كار 12 سال در بخش هاي مراقبتهاي ويژه نوزادان و داخلي كودكان

خانم معصومه زينلي مسوول نظارت بر فرايند استرليزاسيون در اتاق عمل ،cssd و ساير بخش هاي باليني

سابقه كار 25 سال در اتاق عمل


شماره تماس با واحد کنترل عفونت:6125687 (ساعات اداری)

شماره تماس در ساعات غیر اداری : 6125357(برحسب ضرورت ، از طریق سوپروایزر کشیک)


شرح وظایف سوپروایزر / پرستار کنترل عفونت

ž            تهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

ž            شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

ž            بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

ž            نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزش

ž            برنامه ریزی جهت بازدید از بخش های مختلف ، انجام بازدید و بررسی اثربخشی آن و ارائه پس خوراند به مدیران بیمارستان

ž            تشکیل پروند ه بهداشتی ، برنامه ریزی جهت واکسیناسیون وتعیین تیتر آنتی بادی کارکنان بیمارستان

ž            تهیه و تدوین دستورالعمل ه، خط مشی ها و روشهای اجرایی کنترل عفونت

ž            یافتن عفونتهای بیمارستانی بر اساس برنامه  Active Surveillance

ž            نظارت و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت

ž            شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت (به عنوان دبیر کمیته) به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

ž            همکاری با تیم کمیته کنترل عفونت در تشخیص، کنترل و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

ž            تدوین برنامه استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب برای دست ها،ابزار وسطوح وهماهنگی جهت خرید ونظارت بر توزیع مواد وتجهیزات در بخش ها

ž            پیگیری موارد جراحات وصدمات ناشی از سر سوزن و وسایل تیز وبرنده وگزارش ماهیانه موارد

ž            گزارش روزانه  و ماهانه بیماریهای واگیر به سطوح بالاتر بر اساس فرم های مربوطه

 مشارکت در طرح های پژوهشی مرتبط با عفونت های بیمارستانی


اسامي پزشكان واحد كنترل عفونت

1- دكتر مليحه مهدي نژاد حقيقي (پزشك عمومي واحد كنترل عفونت)

2- دكتر مينو هوشنگي(پزشك عمومي واحد كنترل عفونت)


شرح وظایف پزشک واحد کنترل عفونت:

ž            مشارکت فعال در جلسات کنترل عفونت بیمارستان

ž            انجام پژوهش های کاربردی در خصوص رفع مشکلات کنترل عفونت بیمارستان

ž            تهیه چک لیستهای استاندارد بازدید از بخشها ( بخشهای ویژه و اتاق عمل و....)

ž            تدوین خط مشی و روش اجرایی مرتبط با کنترل عفونتهای بیمارستانی

ž            شناسایی بموقع موارد طغیان جهت تشکیل کمیته اورژانسی براساس بررسی موارد عفونتهای گزارش شده

ž            بازدید از بخشها در مواقع طغیان

ž            برگزاری کلاسهای آموزشی در مواقع طغیان

گزارش عملکرد واحد کنترل عفونت در سال 1393


گزارش عملکرد واحد کنترل عفونت در سال 1392

v        تدوین و پایش برنامه عملیاتی و انجام اقدامات اصلاحی

v      تدوین policy and procedure  و پروتکل های کنترل عفونت

v      تهیه چک لیست استاندارد کنترل عفونت در ICU

v      پایه ریزی طرح Antibiotic Stewardship

v      پایه ریزی طرح تحقیقاتی Device Associated Infections

v      پایه ریزی طرح پایش میکروبی

v      برگزاری ماهانه جلسه کمیته کنترل عفونت و پیگیری اجرای مصوبات آن

v      بیمار یابی فعال عفونت های بیمارستانی

v      تهیه بانک اطلاعاتی کنترل عفونت بیمارستانی

v      طرح اشاعه Hand Hygiene

v      گزارش دهی موارد بیماری های واگیر دار

v      بازدید های روزانه از بخشها

v       اجرای واکسیناسیون پرسنل و پیگیری آن

v      تکمیل پرونده بهداشتی پرسنل

v      پیشگیری ثانویه کارکنان بعد از مواجهه با ترشحات بالقوه عفونت زا

v      برگزاری ماهانه کلاس های آموزشی کنترل عفونت

v      برگزاری کنفرانس های درون واحدی

v      بازدید های ویژه در مواقع طغیان عفونت ها

v      آموزش چهره به چهره و کلاس های آموزشی ویژه در مواقع طغیان عفونت ها

v      ترجمه گایدلاین های معتبر و کاربردی در زمینه کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی پیشگام کنترل عفونت

نام بخش

سوسن بهزادی

مراقبت ویزه جراحی قلب

صفورا حسن پور

مراقبت ویژه داخلی

سارا کاراندیش

مراقبت ویژه جراحی

سمیه رسولی

مراقبت ویژه مرکزی

الهام شفیعی

مراقبت ویژه عمومی

سمانه کمالی

مراقبت ویژه داخلی کودکان

فاطمه برندک

مراقبت ویژه داخلی نوزادان

هاجر رنجبر

مراقبت ویژه جراحی کودکان

فرزانه ایزدی

مراقبت ویژه جراحی نوزادان

معصومه زارع

مراقبت ویژه اورژانس

الهام مسلم حقیقی

مژگان پاکیزه

مراقبت ویژه جراحی مغز و اعصاب 1

سمیه چوپانی

مراقبت ویژه جراحی مغز و اعصاب دو

پروانه تقی زاده

مراقبت ویژه پیوند

لیلا رضایی

مراقبت ویژه قلبی 1

فریده جوکار

مراقبت ویژه قلبی 2

مرضیه موسوی

مراقبت ویژه قلبی 3

نسرین غلامی نژاد

پیوند اعضا

سولماز دالوند

پیوند مغز استخوان

نام و نام خانوادگی پیشگام کنترل عفونت

نام بخش

فرشته خاتونکی

جراحی یک

راضیه رجب نژاد

جراحی سه

ندا رشیدی

ارتوپدی

اشرف معماریزاده

جراحی کودکان

سمانه ایزد پناه

جراحی مغز و اعصاب

پریزاد رزمجویی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

حمیده اسکندری

جراحی پلاستیکعفت ساریخانی

داخلی کودکان 1

پوران دخت امیری

داخلی کودکان 2

فاطمه رضایی

داخلی کودکان 3

لیلا قدمی

گوارش اطفال

مرضیه رستمی

گوارش بزرگسالان

هنگامه قائدی

داخلی بیماریهای خون

محبوبه حقیقت

داخلی مغز و اعصاب 1

سحر زبردست

داخلی مغز و اعصاب 2

طاهره عیدی زاده

داخلی کلیه

طیبه زارع

پس از پیوند

مرضیه شجاعی

تشنج

مرضیه مولایی

داخلی عمومی 1

مرجان جهاندیده

داخلی عمومی 2

آذر شاهین

داخلی عمومی 3

نام و نام خانوادگی پیشگام کنترل عفونت

نام بخش

زهرا شاهین

اتاق عمل

نجمه ایرجی

ریکاوری

نرگس شریفی

همودیالیز

فاطمه بانشی

گازهای خون

مجتبی سبحانی

سی اس آر

پرندوش منصوری

کت لب

حاجیه جاویدی

آنژیوگرافی  عمومی

معصومه مظفری

شیمی درمانیزینب نظری

اسکرین بزرگسال

فاطمه کامرانی

 سطح حاد دو-الف (اورژانس)

مرجان سلیمان پور

سطح  حاد دو-ب (اورژانس)

معصومه شاهینی

ارزیابی و درمان بالینی(اورژانس)

معصومه غضنفری

اورژانس اطفال

زهرا دهقانی فر

اورژانس نوزادان

ž            ارزیابی بیماران بخش از نظر علائم عفونتهای بیمارستانی

ž            تکمیل فرمهای بیماریابی جهت بیماران مشکوک و ارسال آن به واحد کنترل عفونت

ž            نظارت بررعایت اصول " بهداشت دستها" ، آموزش به کادر درمان، تکمیل چک لیست "بهداشت دستها" و ارسال به واحد کنترل عفونت

ž            نظارت بر رعایت اصول احتیاط های استاندارد  جهت همه بیماران و احتیاطهای هوایی ، قطره ای و تماسی در بیماران نیازمند.

ž            اطلاع بیماریهای واگیر و عفونی به واحد کنترل عفونت

ž            شرکت در کلاسهای آموزشی مبانی کنترل عفونت و بیماریابی عفونتهای بیمارستانی

ž            شرکت در جلسات مرتبط با کنترل عفونت (بر حسب نیاز)

         همکاری با واحد کنترل عفونت در زمان رخداد طغیان و اپیدمی ها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-23 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ