پروژه های بیمارستان نمازی
 
 
 

 

ردیف

عناوین پروژه ها

 

1

پروژه بازسازی اتاق عمل

 

2

اتمام پروژه استروک یونیت  

 

3

پروژه بازسازی بخش غدد اطفال

 

4

بازسازی فضای اکو بزرگسالان 

 

5

جابه جایی و ساخت دفتر بخش کودکان

 

6

پروژه ساخت فضای MRI

 

7

وضعیت ساختمان براکی تراپی 

 

8

پروژه راه اندازی ERCP دوم

 

9

بازسازی هتلینگ اورژانس

 

10

پروژه بازسازی توزیع غذا

 

11

پروژه خرید و راه اندازی تجهیزات  سرمایه ای از جمله Pet CT Scan

 

12

سالن کنفرانس طب اورژانس

 

13

پروژه Paper less  شدن مدارک پزشکی

 

14

ساماندهی وضعیت لاندری

 

15

اعتباربخشی بیمارستان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-19 11:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ