كميته اقتصاد سلامت

  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبيركميته: مسئول اقتصاد درمان اقای اسدی
  3. اعضاء

¨      معاون پشتيباني

¨      مدیر امور مالي

¨      معاون سلامت یا جانشین ایشان

¨      سوپروایزر مالی HIS

¨      مسئول IT

¨      مسئول واحد ترخيص

¨      مدير پرستاري

¨      يكي از پرسنل واحد بهبود كيفيت

                دعوت از مسئولین بنا به موضوع جلسه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ