کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیماران

  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبيركميته: مدير اجرایی اورژانس /خانم لیلا هاشمی زاده
  3. اعضاء

¨      معاون سلامت  و یا مدیر درمان

¨      یکی از پرسنل بهبود كيفيت

¨      رئيس اورژانس

¨      مدير پرستاري

¨      معاون آموزشي

¨      معاون پشتیبانی

¨      مدیر خطر

¨      Case manager

¨       bed manager

¨      مسئول انتظامات


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ