كميته مرگ و مير و آسيب شناسي
  1. ته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبير كميته: معاون آموزشی یا جانشین ایشان/خانم دکترندا فرزانه
  3. اعضاء:
¨      معاون سلامت
¨      رئيس بخش آسيب شناسي
¨      یکی ازپرسنل بهبود كيفيت
¨      مدیر گروه جراحي
¨      مدیر گروه داخلي 
¨      يك نفر از پزشكان متخصص آشنا به امور پزشكي قانوني
¨      مسئول امور حقوقی
¨      مدیر پرستاري
¨      مسئول واحد ایمنی و سلامت
¨      مسئول آمار و مدارک پزشکی

دعوت از افراد مرتبط با موضوع جلسه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ