كميته آموزش(فراگیران ،كاركنان، بيماران و جامعه)
  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
2.دبير كميته: معاون آموزشی یا جانشین ایشان/خانم دکترندا فرزانه
3.اعضاء
q      مدير درمان
q      سوپروایزر آموزشی پرستاری
q      مسئول پزشکان عمومی
q      معاون سلامت
q      سوپروايزر آموزشي پاراكلينيك واداری
q      يكي از پرسنل بهبود كيفيت
q      رئيس دفتر ارتقاء سلامت(دكتر عسكريان)
q      مدير پرستاري
q      مسئول کتابخانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ