كميته مدیریت بحران و بلايا
  1. يس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبيركميته: مدير خطر(خانم   صدیقه رنجبر
  3. اعضاء
¨      معاون سلامت
¨      یکی از پرسنل بهبود كيفيت
¨      رئيس اور‍ژانس
¨      مدير پرستاري
¨      مسئول حراست
¨      رئیس واحد ایمنی و سلامت
¨      معاون پشتیبانی
¨      مسئول روابط عمومی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ