كميته دارو درمان تغذيه

1.رئيس كميته : رئیس یاجانشین رئیس بیمارستان

2.دبير كميته: پزشك عضو دفتر بهبود كيفيت /خانم دكتر زهرا پويان

3.اعضاء

¨      معاون سلامت

¨      مدير درمان

¨      یکی از پرسنل دفتر بهبود كيفيت

¨      معاون آموزشي

¨      مسئول واحد تغذيه

¨      مسئول فني داروخانه

¨      سه نفر پزشك متخصص 

          پيشنهاد: رئيس كنترل عفونت ،رئیس اتاق عمل ، مدير گروه داخلي

¨      رئيس گروه داروسازی باليني(دكتر نمازي)

¨      مسئول بانك خون

¨      دعوت از مسئولین بنابه موضوع جلسه


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ