كميته تأمین رضایت خدمت گیرندگان

  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبير كميته: پرسنل بهبود كيفيت /آقای علی خواجویی
  3. اعضاء

¨      مدير پرستاري

¨      مسئول رسيدگي به شكايات

¨      معاون آموزشي

¨      مسئول امور حقوقي

¨      معاون پشتيباني

¨      مسئول انتظامات

¨      مسئول خدمات

¨      مدير اجرايي اور‍ژانس

¨      مسئول آمار و مدارک پزشکی

¨      مسئول امور حسابداری

¨      مسئول روابط عمومی

¨      مدیر درمان

¨      مسئول طرح تکریم ارباب رجوع

¨      دعوت از مسئولين بنا بر  موضوع جلسه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ