كميته ايمني و سلامت(حفاظت فني، ايمني مادر و نوزاد، بهداشت محيط )
  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبير كميته: مسئول بهداشت محیط/ خانم فاطمه دهقانی
  3. اعضاء
¨      رئيس بيمارستان                               دبیر کمیته کنترل عفونت
¨       معاون سلامت                                  معاون آموزشي
¨      معاون پشتيباني                                پزشک مسئول واحد کنترل عفونت
¨      مدير خدمات پرستاري                        مدير خطر
¨      مسئول فیزیک بهداشت                     پزشك طب كار
¨      كارشناس بهداشت حرفه اي                 مدیر خطا
¨      مسئول فنی تاسیسات
¨      كارشناس مهندسي تجهيزات پزشكي
¨      یکی ازپرسنل بهبود كيفيت
¨      پزشك ايمني و بهداشت(آقاي دكتر عسكريان)
¨      برحسب موضوع دعوت از مسئولين مربوطه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ