1.     معرفی

a)        معرفی واحد بهبود کیفیت

b)       معرفی اعضاء

c)        تعریف مفاهیم مدیریتی و نظام اعتبار بخشی

 

2.     مسیر تعالی

a)        خط مشی ها

b)       فرآیندها

c)        شاخص ها

d)        برنامه عملیاتی

e)        عناوین پروتکل ها و دستور العمل های نوشته شده

 

3.     کمیته های بیمارستانی

4.     تجربیات موفق بیمارستانی در خصوص بهبود کیفیت

5.     پروژه های تحقیقاتی دفتر بهبود کیفیت

6.     اطلاع رسانی داخلی

7.     تماس با ما

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-4 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ