کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در اتاق عمل بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در بخش خدمات بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در آزمایشگاه بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در رادیولوژی بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در اورژانس بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در بخش های بستری بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در بخش های ویژه بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در لاندری بیمارستان نمازی

کتابچه عمومی و اختصاصی بهداشت محیط و ایمنی در واحدهای اداری بیمارستان نمازی

لیست مواد شیمیایی خطرناک

روش های اجرائی تمیز کردن سطوح آلوده به داروهای سایتوتوکسیک

جدول پسماندهای خطرناک

دستور العمل لکه زدائی سریع مواد خطرناک

کتابچه استفاده از موادشیمیایی ، ضد عفونی کننده و گند زدا

کتابجه بهداشت محیط ، ایمنی ، و سلامت شغلی

دستور العمل های شستشو و ضد عفونی تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی در بیمارستان نمازی


دستور العمل تفکیک ، جمع آوری و نگهداری پسماندهای بهداشتی درمانی

ضد عفونی کننده ها(MSDS)

راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی

ضوابط و روش های اجرایی پسماندها


ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط در واحد تغذیه بیمارستان نمازی

مواد شیمیایی خطرناک

اطفاء حریق

بهداشت آب

بهداشت در مراکز بهداشتی

بهداشت مواد غذاییتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ