کمیته های بیمارستان

کمیته بهبود کیفیت
 
کمیته دارو ، درمان و تغذیه
 
کمیته اخلاق پزشکی و رعایت موازین شرعی
 
کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات
 
کمیته ایمنی و سلامت(حفاظت فنی ،ایمنی مادر و نوزاد ، بهداشت محیط)
 
کمیته کنترل عفونت
 
کمیته مرگ ومیر و آسیب شناسی
 
کمیته مدیریت بحران و بلایا
 
کمیته تحول اداری کارکنان (پیشنهادات ، فرهنگی رفاهی ، رضایتمندی کارکنان ، تحول اداری)
 
کمیته آموزش (فراگیران ، کارکنان ، بیماران و جامعه)
 
کمیته تامین رضایت خدمت گیرندگان
 
کمیته اقتصاد سلامت
 
کمیته اورژانس ، تریاژ و تعیین تکلیف بیماران
 
شورای خرید

 

شورای نقل و انتقالات کارکنان

                                                                                                     

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ