كميته مدیریت بحران و بلايا
 1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
 2. دبيركميته: مدير اجرائی اورژانس(خانم لیلا هاشمی زاده فرد حقیقی )
 3. اعضاء
 •             معاون سلامت
 •             یکی از پرسنل بهبود كيفيت
 •             رئيس اور‍ژانس
 •             مدير پرستاري
 •             مسئول حراست
 •              مدیر ایمنی
 •        مدیر پشتیبانی
 •               مسئول روابط عمومی
 •        مدیر گروه طب اورژانس
 •        مدیر امور فنی
 •        مسئول بهداشت محیط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-25 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ