نام و نام خانوادگي  :  دکتر محمدرضا ادراکی
             Email:

سوابق مدیریتی  : 1- مدیر نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی استان فارس
                      2- رئیس اداری مالی معاونت درمان دانشگاه
                      3- معاون آموزشی دانشجویان پزشکی واحد بین الملل دانشگاه
                      4- قائم مقام معاونت درمان دانشگاه
 
مسئولیت فعلی : رییس مرکز آموزشی درمانی نمازی

تلفن تماس : 36474330-071

مدرك تحصيلي   : فوق تخصص قلب و عروق کودکان

   

 
        
       

 

نام و نام خانوادگي  :  دکتر مهدی ماهر

Email :

سوابق مدیریتی  :   1-معاون اجرائی بیمارستان شهید چمران
                          2-مدیرنظام سلامت دانشگاه
                          3-رئیس اداره پزشکان استان
                          4-مدیر بیمارستان شهید دستغیب                          
                   
                          
مسئولیت فعلی : مدیر مرکز آموزشی درمانی نمازی

تلفن تماس : 36474327-071
شماره نمابر : 36474326-071
مدرك تحصيلي   : پزشک عمومی

   


 


  

 

نام و نام خانوادگي  :  دکترحسین مروج

Email :


سوابق مدیریتی :
                    
مسئولیت فعلی : معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی نمازی

تلفن تماس : 36125178-071

مدرك تحصيلي   : فوق تخصص غدد اطفال

   


 

 

 

      

 نام و نام خانوادگي  :  دکتر محمد صادق مسعودی
Email :

سوابق مدیریتی :   
رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نمازی

                        عضو کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان نمازی 

                        
مسئول واحد E.D.U.               

 
مسئولیت فعلی : سرپرست معاونت سلامت مرکز آموزشی درمانی نمازی

تلفن تماس : 36474327-071
شماره نمابر : 36474326-071

مدرك تحصيلي   : بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب

                      جراح مغز کودکان

                

  نام و نام خانوادگي  :  دکترزهرا پویان

Email :

سوابق مدیریتی : مدیر دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی نمازی                  

مسئولیت فعلی : مدیر درمان مرکز آموزشی درمانی نمازی

تلفن تماس : 36474327-071
شماره نمابر : 36474326-071

مدرك تحصيلي   : پزشک عمومی

               

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ