اولویت های پژوهشی مرکزآموزشی- درمانی نمازی درسال 1395

 

تنوع بخشی به منابع مالی

مدیریت هزینه ها

مدیریت نگهداشت

تقویت توریسم درمانی

افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان

توسعه خدمات عمومی

ارتقاء کیفیت درمان

ارتقاء ایمنی بیمار

توسعه منابع انسانی

توسعه نوآوریها

توسعه ICTدرحوزه ایمنی بیمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-24 9:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ