گروه پاتولوژی

دکتر سید ضیاءالدین تابعی

دکتر پریکالا ویجندا کومار

دکتر بیتا گرامی زاده

دکتر احمد منبتی

دکتر اکبر صفائی

دکتر بابک شیرازی یگانه

دکتر محمد جواد اشرف

دکتر مسعود حسین زاده

دکتر مژگان اکبرزاده

دکتر سادت نوری

دکتر امیر رضا دهقانیان

دکتر منصوره شکری پور

دکتر محمد حسین انبار دار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-21 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ