گروه نورولوژی

دکتر علیرضا نیک سرشت

دکتر صادق ایزدی

دکتر عبدالحمید شریعت

دکتر ناهید اشجع زاده

دکتر پیمان پترام فر

دکتر عباس رحیمی جابری

دکتر مریم پور صادق

دکتر معصومه ناظری

دکتر افشین برهان حقیقی

دکتر وحید رضا استوان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-21 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ