نام گروه آموزشی : گروه تخصصی پزشکی خانواده

محل دفتر گروه : بیمارستان نمازی - دفتر
گروه تخصصی پزشکی خانواده

مدیر گروه : دکتر مهرداد رضایی

اعضای هیئت علمی :

دکتر مهرداد رضایی (فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد)


دکترحوروش اکبری حقیقی نژاد ( تخصص پزشکی اجتماعی)

دکترسید اسماعیل مناقب ( تخصص پزشکی اجتماعی)

کارشناس هماهنگی برنامه دستیاری :

سحر محمدی (کارشناسی روانشناسی بالینی)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-1 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ